Ako veruješ u svoju ideju, neka izađe i van granica